Jubileumsproblemet 450 000 (lösning)

Uppgift 1:

Svar:
Nej
Lösning:

450 000 kan delas upp faktorerna 32 . 5 . 104 = 32 . 5 . 1002
5 är inte en kvadrat.

Uppgift 2:
Svar:
Ja
Lösning:
Istället för att undersöka 450 000, väljer vi att titta på talet 45.
45 = 22 +42 + 5
2
Då är
450 000 = 2002 +4002 + 5002

Uppgift 3:

Svar: Ja
Lösning:
Summan av talen 1, 2, 3, 4 .........., 9 är 45.
Då är 10 000 + 20 000 + 30 000 + 40 000 + 50 000 + 60 000 + 70 000 + 80 000 + 90 000 = 450 000

Första termen är 10 000 och skillnaden mellan två på varandra följande termer är också 10 000.

Tillbaka