Jubileumsproblemet 250 000 (lösning)

Svar:
Ett exempel på en lösning är

(2 + 2 + 2/2)2+2+2 . 22+2

Bengt Blomster har skickat följande lösning:
250 000 =500 * 500 = (512-12)*( (512-12) =( 2* (2^(2+2+2+2) – (2*2+2)) )^2    

Han har också gett exempel på att det går att skriva 250 000 med hjälp av 9, 8 och 7 st. tvåor.

250 000 =500 * 500 = (512-12)*( (512-12) =( 2* (2^(2*(2^2)) – (2*2+2)) )^2      
9 st.  2:or

250 000 =500 * 500 =  (484+16)^2 = (22^2+(2*2*2*2))^2                                  
8 st. 2:or

250 000 =500 * 500 =  (484+16)^2 = (22^2+(2+2)^2)^2                                     
7 st. 2:or

 

Tillbaka