Jubileumsproblemet 600 000 (lösning)

Uppgift 1:
Svar:
Betesvallens mått är 150 m x 150 m

Lösning:
Problemet kan lösas som ett max- och minproblem
men det går att lösa utan att använda derivering.

Arean = (150 + x)(150 - x) = 1502 - x2
Man inser att arean blir störst då x = 0
dvs. rektangeln är en kvadrat med sidan 150 m.

Uppgift 2
Svar:  
Sex lösningar:
1512 - 1492, 772 - 732, 532 - 472, 352 - 252, 312 - 192, 252 - 52   

Lösning:
Om talen kallas x och y, gäller det att hitta lösningarna till x2 - y2 = 600
Men x2 - y2 kan skrivas (x + y)(x - y) = 600
Det gäller alltså att se hur 600 kan delas upp i två faktorer.
Båda faktorerna måste ha samma paritet, dvs. båda udda eller båda jämna.
1) 600 = 300 . 2
    x + y = 300 och x - y = 2 ger  x = 151 och y = 149
2) 600 = 150 . 4
    x = 77 och y = 73
3) 600 = 100 . 6
    x = 53 och y = 47
4) 600 = 60 . 10
    x = 35 och y = 25
5) 600 = 50 . 12
    x = 31 och y = 19
6) 600 = 30 . 20
    x = 25 och y = 5

 

Tillbaka