Månadens problem
februari 2015 (lösning)

hur många barn?

Svar: Högst fyra barn.
Lösning:
72 uppdelat i faktorer blir 1 . 2 . 2 . 2 . 3 . 3
Högsta antalet barn ger följande alternativ:
1) 1, 2, 4 och 9 år
2) 1, 2, 3 och 12 år
3) 1, 3, 4 och 6 år

 ryttarstatyn

Svar:
a)
Den 29 februari 1916
b) Svärdet var 5 fot långt
c) Statyn uppfördes år 1441

Lösning:
417890 uppdelat i primfaktorer blir   2 . 5 . 11 . 29 . 131
Händelsen inträffade den sista dagen i en månad. Enda alternativet är då den 29 februari.
Det innebär att det var ett skottår. Enda skottåret under första världskriget var 1916.
Händelsen inträffade alltså den 29/2 1916.

Svärdets längd
Alternativ 1: Svärdet är 11 fot
Årtalet när statyn uppfördes blir då 5 . 131 = 655
Det här svaret duger inte, eftersom statyn uppfördes under medeltiden.
Alternativ 2: Svärdet är 5 fot
Årtalet när statyn uppfördes blir då 11 . 131 = 1441  Duger!
Svärdet var 5 fot och statyn uppfördes år 1441.

Tillbaka