Månadens problem
febuari 2015

hur många barn?

Hur många barn kan familjen Svensson högst ha?
Produkten av barnens åldrar är 72 och alla barnen är olika gamla.

ryttarstatyn

Under första världskriget förstörde en granat en gammal ryttarstaty från medeltiden.
Händelsen inträffade den sista dagen i en månad.
Produkten av den dagens datum, månadens nummer, svärdets längd (i fot) och årtalet, när statyn uppfördes blir 417 890.
a) När förstördes statyn?
b) Hur långt var svärdet?
c) När uppfördes statyn?

Medeltiden:
ca 1000 e. Kr - 1500 e. Kr

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Christer E. har skickat en lösning till den första uppgiften.
Christer E. och Staffan R. har löst uppgiften om Ryttarstatyn.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt