Månadens problem
februari 2011 (lösning)

stickorna

Lätt: 
Svar: Flytta "minustecknet" så att det blir ett "divisionstecken".
 
Medel: 
Svar: Flytta "minustecknet" så att det blir en etta.
1 x 1 = 1
 

(Engel: Denksport Für Geniale)
 
Medel: 
Svar: Titta på tändstickorna från motsatt sida av skrivbordet (eller titta på bilden upp och ner på dataskärmen.)
 

(Engel: Denksport Für Geniale)
Svår: 
Svar: Flytta de tre "röda" tändtickorna så att de tillsammans med de tre stickorna till vänster bildar en tetraeder. De fyra sidoytorna i tetraedern är alla liksidiga trianglar.
 
(Hemme: Das Ei des Kolumbus)

Anm.:
Victor Bernhardsson föreslår en lösning där tre flyttade stickor ger åtta(!) liksidiga trianglar.
            
 
Svår: 
Svar: Lägg fyra av stickorna på bordet, så att det i mitten bildas ett tomrum, vars genomskärningsyta är en kvadrat (se fig.).
Om den femte stickan täcker detta tomrum, så bildas det ju en kub!

(Engel: Denksport Für Geniale)
 

 Tillbaka