Månadens problem
februari 2011

stickorna

Lätt: 
Flytta en tändsticka, så att likheten blir korrekt.
OBS!
De stickor, som bildar "likhetstecknet", får inte flyttas.
Ledning
Medel: 
Flytta en tändsticka, så att likheten blir korrekt.
OBS!
De stickor, som bildar "likhetstecknet", får inte flyttas.
Medel: 
Går det att få likheten korrekt utan att flytta någon sticka?
Svår: 
De sex tändstickorna  bildar två liksidiga trianglar (se fig.)
Uppg.: Flytta tre tändstickor så att figuren består av fyra liksidiga trianglar!
Svår: 
Bilda en kub med hjälp av fem tändtickor.
Du kan maila din lösning till mig

Lösning     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning:
Gör om "minustecknet" till ett tecken som ger ett annat räknesätt.

Tillbaka