Månadens problem
februari 2006 (lösning)

Lösning:
Fyrtio otrogna hustrur
Använd ett s.k. induktionsbevis:
Om endast en hustru är otrogen, tänker hennes man: Jag känner inte till någon otrogen hustru. Då måste det vara min hustru!!
Om två hustrur är otrogna, tänker make A så här: Stackars B, som har en otrogen hustru. Men idag kommer hon att dödas.
Så går den dagen utan att något händer. Förskräckt tänker A: Då måste  B känna till en annan otrogen hustru. I så fall är det min hustru!! På liknande sätt resonerar B och nästa dag dödar båda sina hustrur. Med samma resonemang kommer de fyrtio bedragna männen att döda sin hustrur den fyrtionde dagen.

Anm.: I ett mejl till mig framfördes åsikten, att problemet var väldigt osmakligt med tanke på de hedersmord som förekommer inom vissa kulturer.
Jag menar, att det trots allt kanske inte är helt fel att ett matematiskt problem baseras på vad som händer i en del länder och kulturer, även om vi finner beteendet avskyvärt.
I samband med att man löser problemet, skulle man mycket väl kunna ta upp en diskussion om s.k. hedersmord.

        Tillbaka