Månadens problem
februari 2006

 
  Fyrtio otrogna hustrur
Den store sultanen Ibn-al-Kuz var mycket bekymrad över antalet otrogna hustrur i huvudstaden. Fyrtio hustrur bedrog öppet sina män. Alla andra kände till det, men som så ofta är fallet var de äkta männen helt ovetande.
Sultanen befallde nu de bedragna männen att döda sina hustrur.
Varken antal eller namn på de otrogna hustrurna tillkännagavs, bara att man visste att det fanns sådana fall i huvudstaden. När en hustru blivit dödad, skulle emellertid hennes namn offentliggöras nästa morgon.
Den ena dagen efter den andra gick utan att någon hustru dödats. Efter en månad föreslog storvisiren att man skulle anslå en förteckning med namnen på de otrogna hustrurna. 
- Nej, sa sultanen. Mina undersåtar är visserligen för lata för att spionera på sina hustrur, men de är faktiskt mycket intelligenta! De kommer att verkställa min befallning. Vi väntar ett tag till.
Ännu några dagar gick, men så på den fyrtionde dagen efter sultanens befallning dödades alla de fyrtio otrogna hustrurna. 

Kan du du förklara för honom hur det ligger till?

Problemet är hämtat från "Matematiska tankelekar" av George Gamow och Marvin Stern (1958)

Katarina A. har mejlat en korrekt lösning!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt