Månadens problem
december 2018 (lösning)

 

 hur gammal är tomten?

Svar: Tomten är 75 år 2018
Lösning:
Tomten måste vara född på 1900-talet för att siffersumman av födelseåret ska vara lika med hans ålder 1960.

Antag att tomten är född år 19xy
Hans ålder 1960 är då (1 + 9 + x + y)  x < 6 och y
9
Ekv.: 1900 + 10x + y + (1 + 9 + x + y) = 1960
                                         11x + 2y = 50
                                                   x = (50 - 2y)/11
                                                   x = 4 och y = 3
Tomten är alltså född 1943.
(Heltalslösningen x = 2 och y = 14 strider mot villkoret y
9)
År 2018 är tomten (2018 - 1943) år = 75 år.
 

 trädgårdslandet

Svar: Staketet är 84 m
Lösning:
ab/2 = 294     (1)   Triangelns area
a2 + b2 = 35(2)    Pythagoras sats

2ab = 1176     (1)
a2 + b2 + 2ab = 35+ 1176 (2)
 (a + b)2 = 2401                  (2)
     a + b =
± 49   
Endast det positiva värdet duger
 

Staketets längd: 49 m + 35 m = 84 m
 

 Poolen

Svar: Polens mått är 4 x 4 x 2 m
Lösning:
Volym: a2b = 32                   (1)
Total area:  f(a) = a2 + 4ab          (2)
             
         b = 32/a2                 (1)
                 f(a) = a2 + 128/a       (2)
                 f(a) = a2 + 128a
-1        (2)
Derivera och sätt derivatan lika med 0
                 f '(a) = 2a -128a
-2
                 2a -128a-2 = 0
                             a
3 = 64
                             a  = ± 4
Basytans mått är 4 x 4 m.
Då är höjden 32/42 m = 2 m

Skidträning

Svar: Förhållandet är 2:1
Lösning:

Antag att Benjamin åker snabbast.
Eftersom de möts på samma tre punkter, måste dessa vara jämt fördelade på slingan.
Till nästa möte måste Benjamin åka 2/3 av banan medan Adam åker 1/3 av banan.
Benjamin åker alltså dubbelt så fort som Adam.

Anm.: De blå punkterna är mötespunkter

 

  tomtens magiska kvadrat

Svar:
a) 55
b)
a = medelvärdet av 63 och 47.
Motsvarande samband gäller för talen i de andra hörnen.
Ex.: g = (b + d)/2
c)
Se figur längst ner till höger.

Lösning:
a)
a + e = c + 47      
    a + d = 63 + i      
    Ledvis addition ger
    2a + d + e = 110 + c + i
    Men c+ i = d + e  
    2a = 110
    a = 55

b) Bevis

 c)
Summan av varje rad/kolumn/diagonal är tre gånger så stor som talet i mittenrutan.
Summan = 3 . 50 = 150
    Bevis

 

 


Tillbaka

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevis
 

s = summan av en rad/kolumn/diagonal
b + e + h
d + e + f         Sammanlagt 4s
a + e + i
c + e + g
Summera de fyra additionerna
3e + (a +b +c +d +e +f + g +h + i)
= 3e + 3s

Ekv.:
3e + 3s = 4 s
               3e = s        V.S.B.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bevis


2e + a - f - h = 2e - a
     2a = f + h
                             a = (f + h)/2        V.S.B.


 Tillbaka