Månadens problem
december 2018

 

 hur gammal är tomten?

Lilla Alice, 4 år, frågade tomten "Hur gammal är tomten?"

Tomten svarade: "1960 var min ålder lika med siffersumman av mitt födelseår."

Hur gammal var tomten 2018?

 trädgårdslandet

Tomten har ett trädgårdsland i form av en rätvinklig triangel med hypotenusan 35 m och arean 294 m2.
Eftersom renen Rudolf titt som tätt hemsöker trädgårdslandet har tomten blivit tvungen att sätta upp ett staket runt trädgårdslandet.
Beräkna den sammanlagda längden av staketet.

 Poolen

Efter den långa vintern bestämmer sig tomten för att lyxa till det.
Han beställer en utomhuspool, som rymmer 32 m3 vatten. Poolen har kvadratformig botten. Dessutom är den utformad så att det ska gå åt minimalt med kakel om tomten bestämmer sig för att klä botten och sidoytor med kakel.
Vilka mått har poolen?

Skidträning

Tomtenissarna Adam och Benjamin åker skidor längs en cirkelrund slinga. De startar samtidigt i i de diametralt motsatta punkterna A och B. Efter ett tag märker de att de alltid möts på samma tre punkter på slingan.
Vilket är förhållandet mellan deras hastigheter?

 

tomtens magiska kvadrat

Def.: En magisk kvadrat har ett positivt heltal i varje ruta så att varje kolumn, rad och diagonal bildar samma summa.

- Kom tomtenissar, ropade tomten.
- Jag har hittat en magisk kvadrat, som jag gjorde för länge sedan. Tyvärr syns bara två av talen, men det ska ändå gå att lista ut talet längst upp i vänstra hörnet.
- Kan ni klara det? frågade tomten.
Tomtenissarna försökte, men fick till slut ge upp.

a) Kan du hjälpa dem?
b) Vilken slutledning kan du dra av svaret?
c) Antag att talet i mittenrutan är 50.
    Fyll i övriga tal i kvadraten.
Du kan skicka dina lösningar till mig
 Pelle P., Staffan R. och Birger J. har skickat lösningar.

Lösning     Tillbaka till Klurigt