Månadens problem
december 2017 (Lösning)

 

slädfärden

Svar: 10 km
Lösning:
Trianglarna ADE, BCE och ABE är likformiga.
Vi jämför först trianglarna ADE och BCE.
x/16 = 9/x
    x2 = 144
     x = ± 12
Sträckorna AE och BE kan beräknas med Pytagoras sats eller likformighet.
AE = 15 och BE = 20
Omvägen är 15 km + 20 km - 25 km = 10 km längre.

jULKLAPPEN

 

K

A

P

P

+

K

L

A

P

P

 

T

O

M

T

E


T = 3
Vi inser då att K = 1.
Vi inser också att P = 6
(entals - och tiotalskolumnen)
Då är E = 2
Vi inser också att L ≥ 5, eftersom man får en minnessiffra i tiotusentalskolumnen.

L = 5

Vi testar om L = 5.
M måste vara en udda siffra, 7 eller 9, eftersom vi har en minnessiffra i hundratalskolumnen.
M kan inte vara 7, för då skulle A = 3.
Alltså är M = 9 och A = 4
Då blir O = 0
Vi har hittat en lösning!

En undersökning av övriga fall,
L = 7, 8 eller 9 ger ingen lösning.

Svar: 

1

5

4

6

6

+

1

5

4

6

6

 

3

0

9

3

2

  

1

A

6

6

+

1

L

A

6

6

 

3

O

M

3

2 

1

5

4

6

6

+

1

5

4

6

6

 

3

0

9

3

2

 tomtesäcksloppet

Svar:
a) Hela stafettloppet är 8 100 m.
b) Varje stafettlag består av nio tomtar.
Lösning:
Antag att hela stafettloppet är x m
 
Tomte Sträckans längd (m) Återstår av loppet
Tomte nr 1 100 + (x - 100)/10 = 0,1x + 90 x - (100 + (x - 100)/10) = 0,9x - 90
Tomte nr 2 200 + (0,9x - 90 - 200)/10 =
200 + 0,09x - 29 = 0,09x + 171
 
Alla tomtarna springer lika lång sträcka
Ekv.: 0,1x + 90 = 0,09x + 171
              0,01x = 81
                    x = 8100
En stafettsträcka är 0,1x + 90 = (0,1 . 8100 + 90) m = 900 m
Antal tomtar: 8100/900 = 9

träning inför tomtesäckloppet 

 
Svar: Kl. 10.20 är avståndet km.
Lösning:
Antag att tomtarna är närmast varandra x timmar efter kl. 10.00.
Alfred och Bertil har då hunnit till punkterna A och B.
Alfred har sprungit (10 + 10x) km och Bertil cyklat
20x km.
 
Cosinussatsen för den blå triangeln ger:
f(x) = (AB)2 = (20x)2 + (10 + 10x)2 - 2 . 20x(10 + 10x) . cos v   
cos v = 20/25 = 4/5

Efter förenkling får vi
f(x) = 180x2 - 120x + 100
Vi deriverar och sätter derivatan lika med noll för att hitta ett minimivärde
f '(x) = 360x - 120
360x - 120 = 0
                x = 1/3          1/3 h = 20 min
Avståndet är minst klockan 10.20

Avståndet är då 

 

 Tillbaka