Månadens problem
december 2017

 

slädfärden

När tomten skulle åka från A till B, visade det sig att den vägen inte var snöröjd. Tomten fick därför ta vägen AE och sedan vägen EB.
Hur mycket längre blev det att åka denna omväg jämfört med att åka raka vägen från A till B?
Vinkeln AEB är rät.

 

jULKLAPPEN

 

K

A

P

P

+

K

L

A

P

P

 

T

O

M

T

E

Varje bokstav motsvaras av en bestämd siffra, och varje siffra kan bara ersätta en bokstav.
Ersätt varje bokstav med rätt siffra!
Här behövs det en ledtråd: T = 3

tomtesäckloppet 

För att vara i god form till julafton har tomtarna tränat hela hösten till det stora Tomtesäckloppet.
Det är ett stafettlopp, där den första tomten i varje lag springer 100 meter plus en tiondel av det kvarvarande avståndet till målet för stafettloppet. Den andra tomten springer 200 meter plus en tiondel av det då kvarvarande avståndet till målet för stafettloppet. Den tredje tomten springer 300 meter plus en tiondel av det då kvarvarande avståndet till målet för stafettloppet o.s.v. Alla tomtarna springer en sträcka var, och dessa sträckor är lika långa.
a) Hur långt är hela stafettloppet?
b) Hur många tomtar ingår det i varje lag?

träning inför tomtesäckloppet 

Tomten Alfred startar i Almby kl. 09.00 och springer med hastigheten 10 km/h mot Brohult, som ligger 20 km öster om Almby.
Kl. 10.00 börjar tomten Bertil att cykla med hastigheten 20 km/h mot Claraborg, som ligger 25 km från Almby och rakt norr om Brohult.
När Bertil startar är ju avståndet till Alfred 10 km. Är avståndet mellan dem mindre vid något senare tillfälle? När inträffar det i så fall och hur stort är avståndet då?
Du kan skicka dina lösningar till mig
Pelle P. har skickat lösningar till uppgifterna.

Lösning     Tillbaka till Klurigt