Månadens problem
december 2011 (lösning)

Ett äpple om dagen ...

 

 

 

E

A

T

 

+

T

H

A

T

 

A

P

P

L

E

 

 

 

8

1

9

 

+

9

2

1

9

 

1

0

0

3

8

Lösning:
 A = 1 (genom minnessiffra), T + minnessiffra måste bli 10, dvs. P = 0
Då är T = 9. I entalsraden blir 9 + 9 = 18, dvs. E = 8
L = 3 och H = 2

huvudräkning

S

I

X

+

S

I

X

+

S

I

X

=

N

I

N

E

+

N

I

N

E

9

4

2

+

9

4

2

+

9

4

2

=

1

4

1

3

+

1

4

1

3

Lösning:
Vi ser direkt att tusentalssiffran i svaret  är 2N. När man lägger ihop tre tresiffriga tal, kan tusentalssiffran inte vara större än 2. Därför är N = 1
3X är 2E eller 10+2E. X är därför ett jämnt tal.
Vi undersöker om 3X<10. I så fall måste X = 2 och E = 3
3I = 12 dvs. I = 4
Det innebär också att 3S + 1 = 28, dvs. S = 9
(Alternativet 3X>10 saknar lösning)

utskällning

 

 

 W

O

W

+

 

W

O

W

 

D

O

G

S

 

 

8

7

8

+

 

 8

 7

 8

 

 1

7

5

6

Lösning:
D
= 1 (genom minnessiffra).
Eftersom summan i entalskolumnen och hundratalskolumnen är olika måste det vara en minnessiffra i hundratalskolumnen, dvs. O≥5.
Då är W≥7 (hundratalskolumnen)
När man undersöker W =7 eller W = 9 kommer mer än en bokstav att betyda samma siffra, vilket strider mot förutsättningarna (...
samma siffra är alltid representerad av samma bokstav). W = 8 ger däremot en korrekt lösning (se ovan till höger).
Då är S = 6 (entalssiffran i talet 16) och O = 7 (entalssiffran i 1 + 8 + 8 =17). G blir 5 (entalssiffran i 1 + 7 + 7 =15)

RUDOLF MED RÖDA MULEN

 

R

E

N     5 2 3 6
  D E E R     1 2 2 5
+  

 R

E D   +   5 2 1
  N O S E     6 9 8 2
E = 2 enligt problemtexten.
Undersök om N = R + D dvs. ingen minnessiffra i tusentalskolumnen.
I så fall är N = 6 och R + D = 6 (entalskolumnen)
 D ≠ 0 så därför är 1 ≤ R ≤ 5 (tusentalskolumnen)
Vi undersöker de olika möjligheterna
1) R = 1 och D = 5  I hundratalskolumnen får man då 2 + 2 + 1 = 5 eller 6 (med minnessiffra). Duger ej eftersom vi antagit D = 5 och N = 6.
2) R = 2        Duger ej eftersom E = 2
3) R = 3        Duger ej eftersom D i så fall är 6 - 3 = 3
4) R = 4        Duger ej eftersom D i så fall är 6 - 4 = 2, som är upptaget av E.
5) R = 5        Då är D = 1 och O = 9 (hundratalskolumnen; vi har ju antagit att
                   summan i hundratalskolumnen inte ger någon minnessiffra i tusentals-
                   kolumnen)
                   I tiotalskolumnen blir då 1 (minnessiffra) + I + 2E = 5 + I = S
                   Då är I = 3 och S = 8 de enda tänkbara värdena.

jULKLAPPEN

 

 

 

J

U

L

+

K

L

A

P

P

 

T

O

M

T

E

 

 

 

8

7

9

+

3

9

2

6

6

 

4

0

1

4

5

A = 2 enligt problemtexten.
Lösningen överlåtes till läsaren, men här följer några tips:
I tiotusentals- och tusentalskolumnen är det en minnessiffra.
1) L måste då vara 9. Då är O = 0
2) J≥8, eftersom A = 2  enligt problemtexten. Talet 9 är redan upptaget, så J = 8
3) T = K +1
4) Undersök om K = 3, 4, 5 eller 6

Utmaningen!!

 

S

 R

I

N

G

 

S

 R

I

N

G

+

S

P

R

I

N

G

 

L

Ö

P

A

R

E

 

 

1 6 8 7 9 4
  1 6 8 7 9 4

+

1 6 8 7 9 4

 

5 0 6 3 8 2

Den här gången överlåter jag till intelligenta läsare att bevisa att ovanstående svar är korrekt!

Tillbaka