Månadens problem
december 2011 (med lösningar)

Alfametik

I en alfametik skall varje bokstav ersättas av en siffra.
Samma bokstav står alltid för samma siffra, och samma siffra är alltid representerad av samma bokstav.
Dessutom får inget tal börja med siffran noll.
Bokstäverna skall också bilda meningsfulla ord eller fraser.
Anm.: De tre sista problemen är speciellt komponerade av Alf G. för "Klurigt".

Ett äpple om dagen ...

 

 

 

E

A

T

 

+

T

H

A

T

 

A

P

P

L

E

Ersätt varje bokstav med rätt siffra!

huvudräkning

S

I

X

+

S

I

X

+

S

I

X

=

N

I

N

E

+

N

I

N

E

Ersätt varje bokstav med rätt siffra!

UTSKÄLLNING

   

 

 W

O

W

   

+

W

O

W

   

D

O

G

S

Ersätt varje bokstav med rätt siffra!

RUDOLF MED RÖDA MULEN

 R

E

N

+

D

E

E

R

+ R E D = N O S E

Ersätt varje bokstav med rätt siffra!
Här behövs det en ledtråd: E = 2

jULKLAPPEN

 

 

 

J

U

L

+

K

L

A

P

P

 

T

O

M

T

E

Ersätt varje bokstav med rätt siffra!
Här behövs det en ledtråd: A = 2

Utmaningen!!

 

S

 R

I

N

G

 

S

 R

I

N

G

+

S

P

R

I

N

G

 

L

Ö

P

A

R

E

Ersätt varje bokstav med rätt siffra!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt