Förhållandet A:B

Svar: Förhållandet mellan arean av triangeln A och arean av triangeln B är 8:1
Lösning:
C = A/2  (Samma höjd men hälften så stor bas)
D = 2B (Samma höjd men dubbelt så stor bas)

Triangeln EFH (3 a.e.) är dubbelt så stor som triangeln EGI (1,5 a.e.)
Då gäller sambandet A + C + D = 2(B + C + D)
A + A/2 + 2B = 2(B + A/2 + 2B)
    3A/2 + 2B = 2B + A + 4B
             A/2 = 4B
                A = 8B  dvs. A:B = 8:1

 

 

                                                         Tillbaka