Förhållandet A:B

Vad är förhållandet mellan arean av triangeln A och arean av triangeln B?

                                               Skicka din lösning till mig 
 
                                               Lösning
     Tillbaka till Klurigt