Månadens problem
augusti 2010 (lösning)

Problem för hängmattan och badstranden  

   
Här kommer ett antal falska påståenden. Det gäller att flytta en siffra i varje uppgift, så att du får en korrekt likhet.
Man kan kanske diskutera, om lösningarna till uppgift 3 och uppgift 5 uppfyller villkoret "att en siffra ska flyttas, så att likheten blir korrekt", men när det gäller uppgifter för hängmattan och badstranden, kan man väl tillåta sig att vara mindre stringent!?
  Lösningar:
Uppg. 1: 

54 - 23 = 22
 


45 - 23 = 22 eller 54 - 32 = 22
Uppg. 2: 

4/3 = 9/861
 
 

4/36 = 9/81
 
Uppg. 3: 

VII = I
 
 


 
Uppg. 4: 

61 - 15 = 4
 
19 - 15 = 4
Uppg. 5: 

I8 = II
 
Uppg. 6: 
 
10 -3  = 1050
 

 10 5-3  = 100
Uppg. 7: 
 
26 - 63 = 1

26 - 63 = 64 - 63 = 1
Extrauppgift:
2
?3
Lösningen är löjligt enkel men ändå inte så lätt att hitta!?
2,3     (2 < 2,3 < 3)
(Martin Gardner i Scientific American 1971)

Tillbaka