Månadens problem
augusti 2010

Problem för hängmattan och badstranden  

   
Här kommer ett antal falska påståenden. Det gäller att flytta en siffra i varje uppgift, så att du får en korrekt likhet.
Uppg. 1: 

54 - 23 = 22 (Två lösningar)
 
Uppg. 2: 

4/3 = 9/861
 
Uppg. 3: 

VII = I
 
Uppg. 4: 

61 - 15 = 4
 
Uppg. 5: 

I8 = II
Uppg. 6: 

10 -3  = 1050
 
Uppg. 7: 

26 - 63 = 1
 
Extrauppgift:
Ersätt frågetecknet i  2
?3 med en matematisk symbol så att resultatet blir större än 2 men mindre än 3. Symbolen får inte innehålla några bokstäver eller siffror!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt