Månadens problem
augusti 2006 (lösning)

 
Vilket tal saknas
Lätt:
Svar: 25
Lösning:
Alt. 1:
De sex första talen är kvadrater av talen 0, 1, 2, 3, och 4.
Nästa tal är därför 52 = 25.
Alt. 2:
Undersök differensen mellan talen!
0      1      4      9      16      25
  
 1        3         5       7          9

Medel:
Svar: 17
Lösning:
Följande samband gäller:
5 . 9 - 4 = 41     3 . 8 - 2 = 22       3 . 7 - 4 = 17
 
Svår:
Svar: 12 242
Lösning:  
Nästa tal beräknas enligt följande regel:
Föregående tal läses baklänges och multipliceras med två!
251 2  . 152 = 304
304 2  .  403 = 806
806 2  .  608 = 1216
1216      2  .  6121 = 12242

 Tillbaka