Månadens problem
augusti 2006

Vilket tal saknas?

Månadens problem (tre olika svårighetsgrader)
Vilket tal skall frågetecknet ersättas med?
Lätt:

 
0    1    4    9    16    ?
 
Medel: 

 
Svår:

 
251    304     806    1216    ?

Stellan K. och Nils P. har hittat rätt lösning!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt