Klurigt nr 4 (lösningar)

En kyss i mörkret 
Den troligaste förklaringen är att fransmannen kysste sig själv (t.ex. på handen) och sedan klippte till tysken.

Barberarens i Sevilla okände bror

Vi testar de två alternativen:
1. Barberaren rakar sig själv.
Enl. definitionen får han bara raka dem som inte rakar sig själva!
2. Barberaren rakar inte sig själv.
Enligt definitionen skall han raka alla som inte rakar sig själva!
Hur han än gör kommer han att bryta mot definitionen!! (Russels paradox)

Ett problem av vikt
a) Vågen visar 2 kg för mycket.
b) Pelle väger 40 kg och Rebecca väger 43 kg.
Anm.: Lösningen förutsätter att vågen inte var nollställd men att den för övrigt väger korrekt.

Ett måttfullt problem
Gör så här:
1. Vik remsan på mitten.
2. Vik på mitten en gång till.
Remsan kommer då att vara uppdelad i fyra lika stora delar. Varje del är 1/6 m. (Se fig.)

Eftersom 3/6 m är detsamma som en halv meter, är problemet löst.

Problem i kvadrat
a) En fjärdedel av den turkosa kvadraten.
b) En fjärdedel av den turkosa kvadraten. Man inser att resultatet måste vara det samma som i uppgift a) eftersom areorna A och B är lika stora (se figur).


Nians tabell? 
Ja, resultatet blir alltid ett tal i nians tabell.

En allmängiltig lösning för tresiffriga tal kan se ut så här:
Antag att talet är 100x + 10y +z
Siffersumman är x + y + z
Differens: 100x + 10y + z - (x + y + z) = 99x + 9y = 9(11x + y) dvs. differensen är jämnt delbar med 9.

Smårutigt 
a) 20 vita rutor       b) (n2 - n) vita rutor

Matt i ett drag
Om vit skall kunna göra matt i ett drag, måste svarts senaste drag ha varit f7-f5.
I så fall slår vit bonden en passant och den svarta kungen kan inte längre klara sig.

Lekstuga för snillen 
Svar: ÖVERGÅNGSSTÄLLE = 16 
Det sökta talet = antalet bokstäver i ordet +1

 

|Tillbaka|