Klurigt 27

Sverige
När börjar Sverige med ett S och slutar med ett s?
Svar: Orden  "Sverige" och "slutar" börjar alltid med S resp. s.
 
Hur många kulor?
Svar:
Sju stycken
Antag att de sex första kulorna är två svarta, två röda och två vita kulor. Med den sjunde kulan får man tre kulor med samma färg, oavsett vilken färg den sjunde kulan har.
 
Talet 25
Här kommer ett par exempel på lösningar:

 
En mörk hårig dam
Svar:
Glad packad skinka
 
Den grymme kungen
Svar: Han sa: Jag kommer att bli hängd.
Hängde de honom var ju påståendet sant - då skulle han halshuggas.
Halshögg de honom var påståendet falskt - då skulle han hängas...
Han blev frisläppt.
 
Murarna
Svar:
1200 tegelstenar
Lösning:
Antag att muren bestod av a tegelstenar.
Ekv.:
5a/8 + 5a/10 - 5 . 30 = a 
     5a/8 + a/2 - 150 = a     Multiplicera alla termer med 8
        5a + 4a -1200 = 8a
                          a = 1200
                
Godispåsarna
Svar:
I varje påse finns det 3 chokladkakor, 2 kolor och 15 sega råttor
Lösning:
Antag att det finns x chokladkakor, y kolor och z sega råttor i varje påse.
x, y och z är alla heltal och <20
Ekvationssystem:
x + y + z = 20 (1)
4x + 0,25y + 0,5 z = 20 (2)

x + y + z = 20 (1)
16x +y + 2 z = 80 (2)  Subtraktion av ekv. (2) - ekv. (1) ger
15x + z = 60 (3)
        x = (60 - z)/15
z = 15 är det värde på z som ger ett heltalsvärde på x
x = 3
Då ger ekv. (1) att y = 2

Vi kontrollerar att detta stämmer även för ekv. (2):
V.L.: 4 . 3 + 0,25 . 2 + 0,5 . 15 = 20
H.L.: 20
 
Vakterna
Svar: När timvisaren och minutvisaren står rakt över varandra.
Lösning:
Under den här tidsperioden (mellan middagstid och midnatt) står visarna rakt över varandra tio gånger. Vid dessa tidpunkter sker vaktavlösningen.
(Kl. 13.05.27, 14.10.54, 15.16.22, 16.21.49, 17.27.16, 18.32.44, 19.38.11, 20.43.38, 21.49.05, 22.54.33)
 
Matematik och vardagsrealism

Svar:
De möts kl. 14.45
Lösning:
Eftersom eleven kommer hem 30 minuter tidigare än normalt, måste taxin ha sparat 15 minuter i vardera riktningen. Eleven och taxin möttes därför kl. 14.45.
Men det betyder att den sträcka som eleven gick på 45 minuter, skulle taxin köra på 15 minuter. Taxins hastighet är därför tre gånger så stor som elevens hastighet. Om eleven går riktigt fort, kan han gå med hastigheten 6 km/h. Taxins hastighet blir då 18 km/h! Vilken taxi håller så låg hastighet? Trots att uppgiften är så orealistisk, var det tydligen bara jag som hade upptäckt det.

En mera realistisk variant finns på min hemsida.
 


|Tillbaka|Tillbaka till Klurigt|