Klurigt nr 11 (lösningar)

Ett streck i räkningen
Lägg till ett enda streck så att likheten blir korrekt!
a)
8 - 5 = 13              Svar: 8 + 5 = 13       18 - 5 = 13      8 - 5 = +3
b)
888 = 11               Svar: 88 / 8 = 11
c)
5 + 5 + 5 = 550    Svar: 55 + 5 = 550

Namnmysteriet
OTTO

Kvadrater

a)

b)

c)

Felplacerade etiketter

Börja med att ta en kula från påsen, som är märkt "Blandat".
Ex.: Kulan är blå - flytta etiketten "Blå kulor" till denna påse.
Den mellersta påsen måste då innehålla röda kulor och den högra påsen både blå och röda kulor, eftersom alla etiketterna var felplacerade.

Skolk
Två prov på fem lektioner ger följande kombinationer:
 

Lektion nr

 
1, 2 1, 3 1, 4 1, 5
2, 3 2, 4 2, 5  
3, 4 3, 5    
4,5      

Risken för att  skall råka ut för två läxprov är alltså 1/10 (10%)

På tal om tal
a) Finns det fem på varandra följande heltal, vilkas summa är jämnt delbar med 5?
Svar: Ja. Om summan av heltalen divideras med 5, får man medelvärdet, dvs. det mellersta av de fem talen.
b) Finns det sex på varandra följande heltal, vilkas summa är jämnt delbar med 6?
Svar: Nej! Om summan av heltalen divideras med 6, får man medelvärdet, som ligger mitt emellan de två talen i mitten. Summan är alltså inte jämnt delbart med 6. 

Ålderman?
Svar: Marcus är 11 år.

Om siffersumman är 20, skulle födelseåret kunna vara 1892, 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982 eller 1991 (1)
Anm.:
Tidigare födelseår än 1892 är inte realistiskt att undersöka.
Eftersom 2002 = 2*7*11*13  skulle Marcus kunna vara 2, 7, 11,13, 14, 22, 26, 77 eller 91 år (2)
Villkoren (1) och (2) uppfylls endast av att Marcus är 11 år.

Långtgående konsekvenser
Eftersom de kommer hem 10 minuter tidigare än normalt, måste frun ha sparat 5 minuter i vardera riktningen. Hon mötte alltså sin man 5 minuter före den vanliga ankomsttiden till stationen.
Mannen har då gått (60 - 5) minuter = 55 minuter.

Ett kulproblem
a) Svar: 57 marmorkulor

Lösning: Antag att x kulor byttes mot stenkulor och (21-x) kulor mot glaskulor.
Ekv.: 4x =3(21-x)  x=9, dvs. han fick 36 stenkulor och 36 glaskulor.
Återstår alltså 36 marmorkulor. Då hade han (36+21) marmorkulor = 57 marmorkulor från början.

b) Svar: 3 marmorkulor mot 9 glaskulor eller 2 marmorkulor mot 8 stenkulor.

Lösning: Sammanlagt hade Ahmed 3*36 kulor = 108 kulor efter första byteshandeln.
Han skall då byta ytterligare några marmorkulor, så att han sedan har 2*57 kulor= 114 kulor.

Antag att han byter a marmorkulor mot stenkulor och b marmorkulor mot glaskulor.
Ekv.: (108 - a - b) + 4a + 3b = 114  dvs. 3a + 2b =6
De enda tänkbara lösningarna  till denna ekvation är a = 0 och b = 3 eller a = 2 och b =0.

Schackbrädet
Svar: Nej!

Lösning:
Antag att vi använder x bitar av den vänstra sorten och y bitar av den högra sorten.
Totala antalet rutor: 3x + 4y = 64   (1)
Antal vita rutor: x + 3y  (2)
Antal svarta (bruna) rutor: 2x +y  (3)

Ekv.: (2) och (3) ger x + 3y = 2x + y   dvs. x = 2y (4)

Ekv.: (1) och (4) ger 10y = 64

Eftersom 64 inte är jämnt delbart med 10, går det ej att konstruera schackbrädet med de givna bitarna!

 


För denna sida ansvarar:
Alf Gunnarsson


|Tillbaka|