Månadens problem
september 202
3

hälften så varmt

På en sida på nätet med diverse gåtor finns det här problemet:
Idag är det noll grader Celcius och i morgen ska det bara bli hälften så varmt. Vad visar termometern då?
På denna webbsida anger man den här lösningen:
Det blir minus 9 grader Celsius.
0 grader Celsius = 32 farenheit och hälften av 32 är 16 Farenheit och 16 Farenheit motsvarar minus 9 grader Celsius.

 
Är denna lösning korrekt?
----

magneterna

En burk innehåller magneter i form av siffror. I burken finns en uppsättning av siffrorna 1 - 9 men också ytterligare extra magneter i form av 5:or och 8:or.
Medelvärdet av alla magneternas tal är 6,4.
Vilket är det minsta antalet magneter som uppfyller det villkoret?

funktionen

För en funktion g, gäller att g(2) = 5 och g(3) = 7.
Vidare har g den egenskapen att g(a) + g(b) = g(ab) för alla positiva heltal a och b.
Ex.: g(6) = g(2) + g(3) = 5 + 7 =12
Vad är värdet av g(648)?
__

cylindern och klotet

I ett klot med radien 6 cm inskrivs en cylinder med maximal volym.
Beräkna förhållandet mellan klotets och cylinderns volymer.
Extrauppgift:
Rita grafen för cylinderns volym som en funktion av cylinderns höjd (h). För vilka värden på h har cylindern den minsta volymen? Motivera svaret.
___

kulorna

En påse innehåller tre röda och sex blå kulor.
Lukas tar slumpmässigt bort en kula i taget tills påsen är tom.
Vid ett tillfälle tog Lukas först bort en röd kula. Den tredje kulan som han tog bort var blå.
Hur stor är då sannolikheten att de två sista kulorna är blå?
_____
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Lasse T., Staffan R. och Birger J. har skickat lösningar.

 
Lösning
     Tillbaka till Klurigt