Månadens problem
september 2020

Uppg. 1:
Placera siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 så att additionen till höger stämmer. Varje siffra ska användas exakt en gång.
Vilken är entalssiffran i svaret?
 
 
Uppg. 2:
Läraren bad Wilma beräkna 230 - 220 . 0,5
Hon svarade blixtsnabbt 5!
Rätt eller fel?
 
Uppg. 3: 
Välj ett lämpligt värde för sidan AD, så att fyrhörningen ABCD får heltalssidor.
Visa beräkningar av sidorna BC och CD.
Uppg. 4:
Visa att produkten av fyra på varandra följande heltal ökat med 1 alltid är en jämn kvadrat.
Extrauppgift:
a) Finns det något positivt heltal som tillsammans med produkten av fyra på
    varandra följande jämna heltal blir en jämn kvadrat?
b) Finns det något positivt heltal som tillsammans med produkten av fyra på
    varandra följande udda heltal blir en jämn kvadrat?
Uppg. 5:
ABCD är en kvadrat med sidan 4 cm.
Följande samband gäller:

Vilket värde har k, när arean av fyrhörningen PQRS är så liten som möjligt?

 


 

 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 
Lösning
     Tillbaka till Klurigt