Månadens problem
september 2018

Uppg. 1:
Rasmus har två akvarier. I det ena är förhållandet mellan antalet guppyfiskar och antalet guldfiskar 2:3.
I det andra är förhållandet 3:5.
Rasmus har 20 guppyfiskar. Vilket är det minsta antalet guldfiskar, som han måste ha?
Uppg. 2:
Den stora rektangeln är uppdelad i fyra mindre rektanglar, A, B , C och X.

Omkretsen av rektanglarna A, B och C är 2, resp. 3 och 5 cm.

Hur stor är omkretsen av rektangeln X?

Uppg. 3:
När matematikläraren Alfred hade vikarie, skulle eleverna lösa följande uppgift: Alfred hade placerat in nio tal i en kvadrat som bestod av nio små kvadrater.
För talen i varje rad, kolumn och diagonal gällde då samma samband.
Elevernas uppgift var att hitta detta samband.

Emellertid bestämde sig hans son Bert för att spela vikarien ett spratt.
Han ändrade de nio talen (samma typ av förändring för alla nio talen).
Därefter såg det ut som figuren till höger visar.
När de stackars eleverna sedan fick den här uppgiften, var det ingen som lyckades lösa den.
Kan du återställa talen till deras ursprungliga värden samt hitta det samband som gäller då?
Uppg. 4:
(cm)
I en triangel är mätetalen för sidorna tre på varandra följande hela tal.
Höjden mot den mellersta sidan är 1 cm kortare än den minsta sidan.
Beräkna längden av triangelns sidor.
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P., Staffan R. och Bengt B. har skickat lösningar

 Lösning     Tillbaka till Klurigt