Månadens problem
september 2016

 

Ex. 1:
Det ligger fem kort på bordet. De ligger i ordningsföljden 5, 1, 4, 3, 2. Det gäller att få korten ordnade 1, 2, 3, 4, 5. Varje gång ska man låta två kort byta plats med varandra. Hur många omgångar behövs?
Ex. 2:
I en rektangel ABCD ligger punkten E på sidan AB.
Sträckan CE delar rektangeln ABCD i två delar, vilkas areor förhåller sig som 3:1.
Beräkna förhållandet mellan sträckorna AE och EB.
 
Ex. 3:
Lös ekvationssystemet
x + y + z = 19
      x - y = 16
          xy = z2

x, y och z är heltal
Ex. 4:
Talet m = 999…999 består av 999 nior. Vilken är siffersumman för m2

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har löst alla uppgifterna.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt