Månadens problem
september 2014

det var bättre förr!? Del 3

Efter de deprimerande PISA-rapporterna är det intressant att se svårighetsgraden på ett par uppgifter från 1944: Övningsexempel i matematik för realgymnasiet,
R I3 (Bengt Lindvall).
Den första uppgiften är något enklare, men den andra skulle nog de flesta av dagens gymnasieelever få problem att lösa.
Ex. 1:
En kvadrat har sidan a cm. På AB som diameter uppritas en cirkel. Från C drages en tangent till cirkeln. Denna tangent dras ut och träffar sidan DA i E. Bestäm sidornas längder i triangeln CED.
Ex. 2:
Hur förhåller sig en rätvinklig triangels sidor, om den inskrivna cirkelns radie är 1/15 av av triangelns omkrets?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Staffan R. har skickat korrekta lösningar till båda uppgifterna.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt