Månadens problem
september 2012

Cirkelresonemang

Uppgift 1:
Två cirklars radie är 7 cm och 1 cm. Avståndet mellan deras medelpunkter är 10 cm. Beräkna längden av deras gemensamma tangenter.
(S.H. Persson: 20 träningsstilar för Realskolans högsta klass)
Uppgift 2:

I figuren finns tre cirklar. Linjen L går genom medelpunkterna till den blå cirkeln och den svarta cirkeln. Den blå cirkeln (med radien 1 cm) tangerar den svarta cirkeln (med radien 2 cm). Den röda cirkeln tangerar de andra två cirklarna samt linjen L.
Hur lång är den röda cirkelns radie?
(Skolornas matematiktävling 1986)

Du kan skicka din lösning till mig
Staffan R. har presenterat en korrekt lösning till uppgift 2.

Lösning     Tillbaka till Klurigt