Månadens problem
september 2010

arvet

Uppg. 1: 

När shejken Abdullah låg på sin dödsbädd, kallade han till sig sina tre söner.
- Ni ska ta hand om mina 17 kameler. Min äldsta son ska ha hälften av kamelerna, mellansonen en tredjedel och yngste sonen en niondel.
När Abdullah dött, skulle sönerna fördela kamelerna. De ville inte slakta någon kamel, men hur skulle de då kunna göra fördelningen? Bröderna funderade, och funderade och funderade...
Då kom en vis gammal man ridande på sin kamel. När han fick höra om brödernas problem, erbjöd han sig att skänka sin kamel till bröderna.
Då gick fördelningen utan problem. Äldste brodern fick nio kameler, mellanbrodern sex kameler och yngste brodern två kameler.
9 + 6 + 2 = 17. Den gamle mannen kunde därför ta tillbaka sin kamel och rida därifrån.
Hur ska man förklara detta?

 

Uppg. 2: 

När sjörövaren Svarta Fasan dog, lämnade han efter sig en karta med följande anvisningar:
Segla till 20°S latitud och 160°V longitud. Där finns en obebodd ö. Längst uppe i norr finns en slätt med tre ensamma, stora palmer.
En skatt finns nedgrävd på en plats, som ligger exakt lika långt från alla tre palmerna.
Vilken metod ska man använda för att hitta skatten?

 

 

Uppg. 3: 

Kort före sin död bad den gamle senatorn alla sina söner att komma till dödsbädden.
Senatorn sade:
I mitt kassaskrin finns det guldmynt. Var och en av er ska få lika många guldmynt.
Därefter gav han sin äldste son ett  guldmynt samt en sjundedel av de återstående guldmynten.
Nästa son fick två guldmynt samt en sjundedel av de återstående guldmynten.
Den tredje sonen fick tre guldmynt samt en sjundedel av de återstående guldmynten.
När senatorn kommit så långt, dog han.
Sönerna beslöt då att fortsätta fördelningen av guldmynten enligt faderns önskan.
Hur många söner hade senatorn?
(Maximos Planudes ca 1255 - ca 1310 och
Heinrich Hemme: Die Hölle der Zahlen problem nr 40.)Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt