Månadens problem
september 200
9

Ett  blixtsnabbt svar

Uppg. 1: 
1. Jag skriver ett tal på en lapp och viker ihop lappen utan att du får se den.
Jag påstår vidare att detta tal är ditt slutliga svar.
2. Nu ska du skriva upp ett valfritt, tvåsiffrigt tal.
3. Du bildar sedan ett nytt tvåsiffrigt tal genom att siffrorna i det första talet skrivs i omvänd ordning.
4. Summera de två talen.
5. Dividera summan med det ursprungliga talets siffersumma.
6. När du är klar, vecklar jag snabbt upp lappen och där står svaret på din uträkning!
Hur fungerar detta trick?
 
Uppg. 2: 
Är talet 100040022 jämnt delbart med 18?
 
Uppg. 3: 
Förenkla uttrycket (a - x)(b - x)(c - x)......(å - x)(ä - x)(ö - x)
 
Uppg. 4: 
1. Börja med att rita upp tio rader, numrerade från 1 till 10.
2. Skriv upp ett ensiffrigt tal på rad 1 och ett annat ensiffrigt tal på rad 2.
3. Summera talen på rad 1 och 2 och skriv resultatet på rad 3.
4. Summera sedan talen på rad 2 och 3 och skriv svaret på rad 4 osv.
5. När rad 10 är ifylld, vill jag se ditt papper under ett par sekunder.
6. Då kan jag några sekunder senare tala om vad summan av alla tio talen är.
Hur är det möjligt?

Skicka gärna ditt lösningsförslag till mig.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt