Månadens problem
september 2008

Cirklarna

Lätt:
I triangeln ABC är en cirkel inskriven (se fig.)
Hur lång är cirkelns radie?
Svår:
I triangeln ABC finns en oändlig mängd cirklar enligt följande regel:
Den största cirkeln tangerar triangelns tre sidor.
Övriga cirklar tangerar de båda lika långa sidorna samt den närmast större cirkeln.
I fig. visas de fem största cirklarna.

Hur stor är summan av alla cirklarnas omkretsar?
 
 

Lösning     Tillbaka till Klurigt