Månadens problem
september 2006

talsystem

Månadens problem (tre olika svårighetsgrader)
Lätt:
I det binära talsystemet använder man bara siffrorna 0 och 1. Om en etta flyttas ett steg till vänster i ett binärt tal, blir dess värde dubbelt så stort (Se fig. till höger).

Vilket tal i tiosystemet motsvaras av talet 1000 i det binära talsystemet?
Medel: 
När magister Rask fyllde 50 år, stod det "Grattis på  35-årsdagen!" på det paket som hans matematikkolleger överlämnade till honom.
Vilket talsystem hade hans kolleger använt?
Svår:
Jag tänker på ett tresiffrigt tal, sa magister Rask. Sedan läser jag talet baklänges och subtraherar det nya talet från det första talet.
Svaret blir då 252 (i tiosystemet).
Vilket talsystem använde jag för mitt tresiffriga tal, frågade magister Rask.
 

 Lösning     Tillbaka till Klurigt