Renen Rudolfs intervallträning.

När tomten springer sin dagliga motionsrunda, kör renen Rudolf intervallträning.
Totalt kör han 10 ruscher och vilar ett visst antal sekunder mellan varje rusch. Var och en av de sju första ruscherna går lika snabbt. De tre sista ruscherna går dock långsammare. Då ökar tiden med 10 procentenheter jämfört med närmast föregående "ruschtid".
Totalt tar intervallträningen 20 min 24 s.
Hur lång tid tar en rusch och hur lång tid vilar Rudolf?
Samtliga tider är heltal, om de anges i sekunder.

Extrauppg.:
Vad kan vara orsaken till att Rudolf springer så mycket långsammare i slutet av sin intervallträning?

Lösning