Professorsfruarna

För länge sedan när många damer inte hade någon yrkesutbildning, samlades tre professorsfruar för att fördriva tiden med bl.a. ett trivialt kortspel.
Tre kort blandades och delades sedan ut till damerna.
På varje kort fanns det ett heltal (p, q och r). För de tre talen p, q och r gällde sambandet 0 < p < q < r.
Från en pott med kulor fick varje dam lika många kulor som talet på kortet.
Därefter samlades korten in, blandades och delades ut på nytt.
Vi vet att damerna spelade minst två omgångar samt att fru B fick r kulor i den sista omgången.
Efter den sista omgången hade de tre fruarna följande antal kulor:
Fru A: 44 kulor
Fru B: 34 kulor
Fru C: 33 kulor

Vem fick q kulor i den första omgången?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. har löst uppgiften

                                                        Lösning         Tillbaka