Månadens problem
oktober 2019

Uppg. 1:
Hur stor är summan av de tre vinklarna
x, y och z?
 
Uppg. 2:      
x är ett heltal.
För hur många värden på x är ett heltal?
 Uppg. 3:
När spelet startar pekar pilen på ett av de sju talen.
I varje omgång roterar pilen medurs så många steg, som pilen pekar på när omgången börjar.
Ex.: Pilen pekar på talet 4. Då flyttas pilen 4 steg medurs och hamnar då på talet 1. I nästa omgång flyttas pilen 1 steg osv.
Antag att pilen hamnar på talet 6 efter 21 omgångar.
Vilket tal pekade pilen på efter första omgången?

 

Uppg. 4:
Omkretsen av en liksidig triangel är 1 dm.
Beräkna arean av en av de vidskrivna cirklarna.
 
Uppg. 5:
Ramen till tavlan består av åtta kongruenta delar (parallelltrapets). Arean av varje parallelltrapets är ett primtal.
Tavlans längd (inklusive ramen) är 70 cm.
Hur stor är tavlans höjd (inklusive ramen)?
 


Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. har skickat lösningar.
 

 Lösning     Tillbaka till Klurigt