Månadens problem
oktober 2014

Med sam loyd i vilda västern

Samuel Loyd (1841-1911) var en mycket produktiv författare till  matematiska problem.
Han var även en mycket berömd konstruktör av schackproblem.
Ex. 1:
Bonden Armstrong sålde två kor för 21 dollar.
På den ena tjänade han 10 % och på den andra förlorade han 10 %.
Allt som allt tjänade han 5 %.
Hur mycket hade varje ko kostat i inköp?
Ex. 2:
Bonden Armstrongs hustru (som var från Småland) var van att vända på slantarna.
När hon vid ett tillfälle köpte ägg för 12 cent i lanthandeln, klagade hon över att äggen var alldeles för små.
Handlaren gick då till slut med på att hon skulle få två ägg extra för samma pris.
Därigenom blev priset för ett dussin ägg 1 cent mindre.
Hur många ägg fick Armstrongs hustru till slut?
Ex. 3:
När bonden Armstrong kom till Vilda Västern köpte han ett landområde för 24300 dollar. Han delade sedan upp denna mark i ett antal lika stora delar  och sålde varje del för 1800 dollar.
På de här affärerna tjänade han lika mycket som sex av delarna hade kostat i inköp.
I hur många delar delade han upp landområdet?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Staffan R. har skickat lösningar till de båda första uppgifterna.
Christer E. har löst den tredje uppgiften.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt