Månadens problem
oktober 201
1

Ett enda försök

Johan ska ringa ett telefonsamtal. När han letar  efter numret i sin telefonbok, upptäcker han att vissa siffror är oläsliga.
Hjälp Johan, så att han löser varje uppgift på första försöket!
Uppg. 1: 
Telefonnumret är femsiffrigt (se fig.).
Johan kommer ihåg, att telefonnumret är ett tal, som är jämnt delbart med 9.
Vilket är numret?

Uppg. 2: 
Stefan svarar på första signalen, när Johan ringer.

- Tjena Steffe, säger Johan. Jag behöver ditt personnummer till medlemsregistret i vår idrottsförening.
- Javisst, men du ska få anstränga dig lite. Jag ger dig åtta siffror. Sedan får själv räkna ut de övriga två siffrorna.
Hur ser Stefans personnummer ut?
Christina W. har skickat in rätta svar och Johan L. har presenterat eleganta lösningar till oktoberproblemet.
Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt