Månadens problem
oktober 2010

Lantgården

Uppg. 1: 

En bonde for till staden för att sälja tuppar, hönor och kycklingar.
Tupparna såldes för 4 kr/st, hönorna 3kr/st och kycklingarna 0,50 kr/st.
När bonden summerade sina affärer efter dagens slut, kunde han konstatera, att han sålt sammanlagt 100 djur för en summa av 100 kr.
Hur många djur av vardera slaget hade han sålt?


Uppg. 2: 

En matematiskt kunnig bonde kunde konstatera att antalet hästar, kor och hönor i hans ladugård var tre olika primtal. Om han multiplicerade antalet kor med summan av antalet kor och hästar, blev skillnaden mellan denna produkt och antalet hönor 120.
Hur många djur av varje sort hade bonden?
(Heinrich Hemme:  Der Wettlauf 36)


Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt