Månadens problem
oktober 200
8

ankdammen

Uppg. 1:
Långt innan ankorna började använda dammen, växte här en sorts mycket snabbväxande näckrosor.

Vattenytan som täcktes av näckrosor fördubblades efter varje dygn.
Efter 30 dygn var dammen helt täckt av näckrosor.
Efter hur många dygn var dammen endast täckt till hälften?


 
Uppg. 2:
Dammen har formen av en cirkel med radien 5 m. En ankunge simmar mellan två punkter på dammens omkrets på ett sådant sätt att den hela tiden  befinner sig 6 m från en viss punkt på dammens omkrets.
Hur lång sträcka simmar ankungen?
Uppg. 3:
På ytan av en damm simmar sex ankungar.
Dammen har formen av en cirkel med radien 5 m.
Antag att vi mäter avståndet mellan de två ankungar, som i ett visst ögonblick är närmast varandra.
Uppg.:
Bevisa att detta avstånd kan vara högst 5 m.

 
(Skolornas matematiktävling nov. 1988)
 

Lösning     Tillbaka till Klurigt