Månadens problem
oktober 2007

Munkarna

Hur många kulor fanns det i radbandet?
En munk hade ett vackert radband med bärnstenskulor.
Antalet kulor på bilden stämmer dock inte.
Du får följande ledtrådar:
Jag tänker på antalet kulor (ett tvåsiffrigt tal), multiplicerar det med 9 och adderar sedan med 1800. Summan multipliceras med 5. Produkten är då en jämn kvadrat.
Anm.: Ordet radband är en förvrängning av ravband.
Rav är det danska ordet för bärnsten.  Jfr orten Ravlunda!
Vid samma tidpunkt?
En morgon i soluppgången börjar en munk att bestiga ett berg. Den smala stigen, inte mycket bredare än några fot, gick i spiral runt berget upp till ett tempel på toppen.
Munken gick uppför berget med varierande fart och vilade ofta för att äta sin torkade frukt. Han nådde templet strax före solnedgången.
Efter flera dagars fasta och meditation påbörjade han i soluppgången nedstigningen längs samma stig som han gått upp för.
                           
   
Han gick ner med varierande fart och tog många pauser. Hans genomsnittsfart var naturligtvis högre än på vägen upp.
Finns det någon plats på stigen som munken passerar vid samma tidpunkt på dagen på vägen upp som ned?
När gick solen upp?
Två gamla, trötta munkar startade en lång vandring i soluppgången - var och en
i sin takt. En gick från Alvastra till Vadstena och den andra samma sträcka i motsatt riktning. De möttes kl. 12 men fortsatte utan uppehåll. Alvastramunken kom fram till Vadstena kl. 16 Vadstenamunken till Alvastra kl. 21. När gick solen upp den dagen?
(Vi får förutsätta att resp. munk höll samma medelhastighet hela tiden.)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt