Månadens problem
november 2022

talmysteriet 

Vilka positiva heltal blir större istället för mindre, när man tar bort siffran längst till vänster i talet?
 

 litermåttet

När Mia kom till sin sommarstuga, skulle hon mäta upp en liter vatten.
Hon upptäckte då att hon saknade graderade mått (litermått, dl-mått osv.).
Det enda hon hade var en öppen låda med de inre måtten 40 cm x 30 cm x 5 cm.
Hur ska hon kunna mäta upp 1 liter?
 

    läget av hörnet c

En liksidig triangel ABC har hörnen A och B på motstående sidor i en kvadrat.
Kvadratens medelpunkt ligger på sträckan AB.
Bestäm alla möjliga lägen för hörnet C.
 

  hamstrar och papegojor

En zoologisk affär köpte en gång på 1900-talet in ett antal hamstrar och häften så många par papegojor.
Inköpspris: 10 kr för en hamster och 5 kr för en papegoja.
På varje djur satte man ett pris som gav 10 procents vinst.
När alla djur utom sju hade sålts, visade det sig att ägaren till den zoologiska affären fått in ett belopp som precis motsvarade inköpssumman.
a) Hur många hamstrar köptes in?
b) Hur många hamstrar resp. papegojor var
    fortfarande osålda?
 
 

  rektangeln

PQRS är är en rektangel med mittpunkten T på RS (se figur).
De två mindre cirklarna har radien 3 cm, medan cirkeln i triangeln PQT har radien 4 cm.
Beräkna sidorna i rektangeln PQRS.
 
Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)
Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösningar  Tillbaka