Månadens problem
november 2021

Uppg. 1: 
Adam ritar kvadrater, vilkas sidlängder är udda heltal.
Ett exempel finns i figuren till höger.
Kvadraten delas sedan in i små kvadrater så som bilden visar. Därefter skuggas de diagonala små kvadraterna.

I en av Adams kvadrater är 196 små  kvadrater vita.
Hur många små kvadrater finns det sammanlagt i den stora kvadraten?
 
Uppg. 2: 
A, B och C kan var och en gå med hastigheten
6 km/h.
De har också en motorcykel, som de kör med hastigheten 90 km/h. Ingen hänsyn tas till extra
tid vid start och stopp. Högst två av dem kan åka på motorcykeln samtidigt. Alla tre ska ta sig till en ort (X) 135 km bort.
a) Antag att A kör motorcykeln hela tiden. Han kör B till orten X, vänder och hämtar upp C och kör sedan till orten X. Hur lång tid tar det innan alla tre är i orten X?
b) Vilken är den kortaste tiden för alla tre att ta sig till orten X?  

Uppg. 3:
Ett kompakt rakt prisma ABCDEF har höjden 15 cm och basytor i form av liksidiga trianglar med sidan 12 cm.
Ett rakt snitt genom punkterna M, N, P och Q skär bort kroppen QPCDMN. Beräkna volymen av denna kropp, då DM är 4 cm, DN 2 cm och CQ 8 cm.
Uppg. 4:
Om talet 2k . 5300 skrivs ut som ett vanligt tal utan potenser, innehåller det
303 siffror.
Vilken siffersumma har detta tal med 303 siffror, när k har det minsta tänkbara heltalsvärdet?
 
Uppg. 5:
Emma ritar grafen till en andragradsfunktion, som saknar konstant term.
Sedan ritar hon en likadan graf, som är parallellförflyttad 4 steg åt höger.
De båda graferna skär varandra i punkten (1,6).
a) Vilken andragradsfunktion ritade Emma upp först?
b) Hur stor är arean som begränsas av x-axeln och de båda graferna?
 
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt