Månadens problem
november 2020

Uppg. 1: 
Två rader med tätt packade kundvagnar står på en kundvagnsparkering. Ena raden har 10 vagnar och är 2,9 m lång. Den andra har tjugo vagnar och är
4,9 m lång. Hur lång är en kundvagn?
 
Uppg. 2: 
Två färjor trafikerar en sjö och kör fram och tillbaka mellan två färjestationer
(A och B).
Varje färja håller en konstant fart.
På morgonen startar de samtidigt från var sin station. De möts första gången 1400 m från station A. Framme vid nästa station gör de 5 minuters uppehåll.
Nästa gång möts de 800 m från station B.
Beräkna avståndet mellan färjestationerna.
 
Uppg. 3:
Patrik och Viktor tillhör en mattegrupp med 15 elever.
På mattelektionerna är de placerade vid tre runda bord med 5 elever vid varje bord.
Vad är sannolikheten att Patrik och Viktor hamnar vid samma bord, om placeringen är slumpmässig?
 

Uppg. 4:
Ett av de mest populära problemen i
The American Mathematical Monthly publicerades i april 1954.
Alla (olika) siffror har ersatts med X,
utom i kvoten. Där står 8:an på tredje plats i ett femsiffrigt heltal.

Det gäller nu för dig att hitta den enda lösningen till denna division, som går jämnt upp.
 

Uppg. 5:
Fyra hus ligger i hörnen av en rektangel med sidorna 500 m och 300 m.
Husägarna ska borra en gemensam brunn och dra vattenledningar till husen.
För dessa vattenledningar har de tillgång till 1020 m rör samt anordningar för att skarva rören. Går det att placera brunnen så att rören räcker till?
 
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.
 

 Lösning     Tillbaka till Klurigt