Månadens problem
november 2019

Uppg. 1: 
O är medelpunkt i cirkeln. Sträckan ED är lika lång som sträckan OA. Beräkna förhållandet mellan vinklarna COB och DEA.
Uppg. 2: 
I en kvadrat med sidan 23 cm inskrives en kvadrat med sidan 17 cm.
Beräkna radien i den cirkel som kan inskrivas i var och en av hörntrianglarna.
Uppg. 3:
Amanda och Sara deltar i en tävling i triathlon (1,5 km simning, 40 km cykling och 10 km löpning).
Amanda avverkar simningen på 30 min och Sara på 24 min. Amanda cyklar med medelhastigheten 30 km/h och Sara cyklar med medelhastigheten 24 km/h.
a) Hur länge har de tävlat, när Amanda hinner ikapp Sara?
b) Amanda är i mål 19 min före Sara.
   Ge exempel på rimliga löphastigheter för Amanda och Sara som uppfyller
   detta  villkor.
 
Uppg. 4:
I en park står Britta och Cissi på samma plats och Adam 10 m därifrån.
Britta väljer en slumpmässig riktning och går till dess att avståndet till Cissi är 10 m. Hur stor är sannolikheten att avståndet mellan Britta och Adam är mindre än avståndet mellan Britta och Cissi?
 
Uppg. 5:
Herr och fru Backman har ordnat en middagsbjudning. Förutom värdparet deltar deras två söner samt sex inbjudna herrar och åtta inbjudna damer.
På hur många sätt kan värdparet välja bordsdamer till herrarna, om man ska uppfylla villkoret att värdinnan inte ska
få sin man eller sina söner som bordskavaljer?
 
 
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar

 Lösning     Tillbaka till Klurigt