Månadens problem
november 2017

fåglarna

Uppg. 1: 
Några fåglar satt på en telefontråd. Efter stund satte sig fler fåglar på telefontråden: en fågel i varje mellanrum mellan de tidigare fåglarna. Vid ytterligare två tillfällen kom det fåglar. Även vid de här tillfällena satte sig en fågel i varje mellanrum mellan de tidigare fåglarna.
Antalet fåglar på telefontråden var därefter 105 st.
Hur många fåglar satt på telefontråden från början?

entalssiffran

Uppg. 2:  
Vilken är entalssiffran i talet (1720-1)17?
 

Läxproven

Uppg. 3: 

Historieläraren i Amandas klass gav ett läsår inte mindre än 12 läxprov.
Amandas medelvärde på de 12 proven var 20 poäng.
För de resultat som låg över 20 poäng, hade hon medelvärdet 27 poäng.
För de resultat som låg under 20 poäng, hade hon medelvärdet 17 poäng.
Hur många prov hade Amanda, där resultatet låg över 20 poäng?
 

CIRKLARNA

Uppg. 4: 

Sträckan AB är diameter i den blå cirkeln och sträckan AC är diameter i den röda cirkeln.
Triangeln ABC är spetsvinklig.
Bevisa att de två cirklarna skär varandra i en punkt på sidan BC.
 
,
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Margit K., Staffan R. och Pelle P. har skickat in lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt