Månadens problem
november 2012

Bisektriserna

Uppgift 1:


I en rektangel med  sidorna 6 cm och 4 cm är bisektriserna till rektangelns vinklar utritade.
Hur stor är arean av den röda fyrhörningen?
 

Uppgift 2:

I parallellogrammen ABCD är sidan AB dubbelt så lång som sidan BC. Punkten E är mittpunkt på sidan AD och sträckorna BD och CE skär varandra i punkten F.
Visa att AF är bisektris till vinkeln A.
 

Du kan skicka din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt