Månadens problem
november 201
1

Resor med förhinder

Uppgift 1
Den trasiga cykeln
Per och Erik tänker cykla till en kompis.
Avståndet är 15 km.
Just när de ska åka, upptäcker de att den ena cykeln är trasig.
Därför gör de så här:
De startar samtidigt, Per till fots och Erik på cykel. Efter en stund ställer Erik cykeln och fortsätter till fots.
När Per kommer fram till cykeln, cyklar han återstoden av sträckan.
Hur långt ska Erik cykla, om de ska komma fram samtidigt?
Erik cyklar 18 km/h och går 100 m/min, medan Per cyklar 20 km/h och går 125 m/min. (Fritt efter en realexamensuppgift ht 1951)
 
Uppgift 2
Den tappade vinflaskan
Charon styr sin båt uppför floden Styx med hastigheten 3 km/h i förhållande till stranden. Under Hadesbron tappar han utan att märka det sin vinflaska, som sedan driver nedför floden.
Först en halvtimme senare, när Charon behöver släcka törsten, upptäcker han att vinflaskan är borta.
Han vänder då genast sin båt och paddlar med hastigheten 7 km/h i förhållande till stranden nedför floden.
Efter en stund upptäcker han vinflaskan. Hur länge hade den legat i vattnet, om vi antar att vattnet strömmade med hastigheten 2 km/h.
(H. Hemme: Die Hölle der Zahlen)
Johan L. har löst båda novemberproblemen.
Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt