Månadens problem
november 2007

testa din Taltalang!

Månadens problem (tre olika svårighetsgrader)
Lätt:
Om ett tvåsiffrigt tal divideras med sin siffersumma blir kvoten åtta.
Vilket är det tvåsiffriga talet?
Medel: 
I ett tresiffrigt tal stryks den sista siffran, så att ett tvåsiffrigt tal bildas. Differensen mellan de två talen är 453. Vilket tresiffrigt tal utgick man ifrån?
Svår:
Då ett visst fyrsiffrigt tal multipliceras med fyra, får man ett nytt fyrsiffrigt tal, där sifferföljden är omvänd jämfört med det första talet, dvs. 4*ABCD = DCBA
Vilket är det ursprungliga talet?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Bengt B. har skickat utförliga lösningar till alla tre problemen.

         Sofie S. har hittat rätt lösning till det "lätta" problemet.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt